Höstmöte Guldhjälmscupen 2020

Välkomna till höstmöte Söndag 20/10 kl 14:00-16:00 (max17:00) OBS TIDEN!! i kansliet på Lungre motorstadion.

Då bestämmer vi vilka tävlingar som ska köras i cupen i vinter. Föreningar som vill arrangera tävling skall representeras av en person.

Vi kommer även att avsluta några frågeställningar från vårmötet.

Sprid detta till alla intresserade ni vet om ,alla är välkomna!