Uppdateringar anmälda + startnummer

Nu ligger det en uppdaterad anmälningslista ute , även en uppdaterad lista på bokade startnummer ligger ute.

En liten förtydling då det kommer många frågor kring listorna. Listan på de anmälda kommer uppdateras och läggas ut Tisdag och Torsdag kväll innan tävling! Detta för att ordinarie anmälan och efteranmälans ska ha stängt.